Načítání...

Advokátní kancelář Vrána poskytuje komplexní právní pomoc v trestním řízení, a to jak v přípravném řízení, tak i v řízení před soudy. V oblasti trestního práva pro Vás zajistíme následující služby:

  • Právní rozbory a analýzy otázek a problémů v oblasti trestního práva
  • Příprava a podávání kvalifikovaných trestních oznámení
  • Zastoupení před soudy a orgány činnými v trestním řízení
  • Komplexní vedení obhajoby v přípravném řízení (asistence při vyšetřovacích výkonech, navrhování důkazů atd.), při hlavním líčení, v řízení před odvolacím soudem i v řízení před Nejvyšším soudem ČR
  • Zastoupení v řízení o vazbě
  • Příprava řádných i mimořádných opravných prostředků (odvolání, dovolání, ústavní stížnost, obnova řízení, atd.)
  • Navrhování alternativních způsobů ukončení trestních řízení
  • Zastoupení poškozených v trestním řízení a ochrana jejich práv
  • Zastoupení při podmíněném propuštění z výkonu trestu, podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu

Potřebujete pomoct? Neváhejte nás kontaktovat.