Načítání...

O kanceláři

Advokátní kancelář Vrána poskytuje právní služby zejména v oblasti trestního, občanského a obchodního práva, ale i v dalších právních oblastech, jako je například právo rodinné, pracovní, správní, úpadkové (insolvenční) a stavební. Vyjma obecné agendy řešíme vymáhání pohledávek právnických a fyzických osob, převody nemovitostí, agendu stran obchodních korporací. Součástí poskytovaných právních služeb je též vymáhání nároků ze škodních událostí, včetně nároků z dopravních nehod, pracovních úrazů a nároků vzniklých při výkonu zdravotnické péče. Zajišťujeme také veškeré překladatelské, daňové a účetní služby.

Advokátní kancelář Vrána trvale spolupracuje s advokátní kanceláří MAREK & STANOVSKÝ v.o.s., dále spolupracuje s advokátem Mgr. Michalem Víškem a Mgr. Klárou Stibůrkovou, advokátkou se sídlem v Benešově. Při poskytování právních služeb se advokátní kancelář Vrána řídí všemi povinnostmi, jež vyplývají ze stavovských předpisů vztahujících se k výkonu povolání advokáta v České republice, které jsou vydány Českou advokátní komorou, jakož i Chartou základních principů evropské advokacie a Etickým kodexem advokátů Evropské unie, které vydala Rada Evropských advokátních komor (CCBE).

SLUŽBY


Alt
 
Mgr. Vilém Vrána
Advokát

Advokát a zakladatel advokátní kanceláře. Mgr. Vilém Vrána absolvoval magisterské studium na právnické fakultě Západočeské univerzitě v Plzni, kterou zakončil s titulem magistr. V roce 2016 složil advokátní zkoušku. Během roku 2017 působil v Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák s.r.o. jako spolupracující advokát. Od roku 2018 vykonává advokacii samostatně, a to bez trvalé spolupráce k jiným subjektům ve smyslu ust. § 15e zákona. č. 85/1996 Sb., zákona o advokacii. Mgr. Vilém Vrána se zaměřuje především na právo trestní, obchodní, občanské (rodinné právo), právo nemovitých věcí a rovněž na obecné právo smluvní.

Odměna

Odměna advokáta za poskytnutí právní služby je vždy stanovena s ohledem na charakter a náročnost konkrétního případu, kdy je možné zvolit jednu z následujících možností:

  • úkonová odměna určena v souladu s vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (úkonem je dle vyhlášky např. příprava a převzetí zastoupení, sepis žaloby, účast při jednání u soudu, sepis odvolání, další porada, jednání s protistranou atd.)
  • hodinová odměna založená buď na strukturované či jednotné hodinové sazbě
  • hodinová odměna omezená maximální konečnou částkou
  • paušální odměna, a to buď jednorázová, nebo pravidelná, zpravidla měsíční
  • odměna závislá na výsledku sporu - typicky procentní část z vymožené náhrady újmy

Ohledně bližších podmínek sjednání odměny je advokátní kancelář Vrána připravena Vám zpracovat nezávaznou finanční nabídku spojenou s Vaším případem.

NEJČASTĚJŠÍ SAZEBNÍK ODMĚN

Kupní smlouva, darovací a nájemní smlouva na nemovitou věc 3.000 Kč – 10.000 Kč
Návrh na vklad do katastru nemovitostí  500 Kč – 1.000 Kč
Založení společnosti s.r.o. 5.000 Kč  – 10.000 Kč
Návrh na zápis změny zápisu v obchodním rejstříku 1.000 Kč

ODMĚNA ZA ÚSCHOVU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

1.500 Kč do částky 100.000 Kč
3.500 Kč + 0,3 % z přebývající částky nad 100.000 Kč až do částky 1.000.000 Kč úschovy
5.500 Kč + 0,2 % z přebývající částky nad 1.000.000 Kč až do částky 10.000.000 Kč úschovy
20.000 Kč + 0,1 % z přebývající částky nad 10.000.000 Kč

Advokátní kancelář Vrána je Vám k dispozici při řešení Vašich běžných problémů ale i při řešení složitých právních situací.

Kontaktuje nás.

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI.

Adresa: Štefánikova 16/29, Praha 5 - Anděl

tel: + 420 775 368 413
e-mail: advokat@ak-vrana.eu

ID datové schránky: sbuav3y
IČO: 05687713

*Na advokátní kancelář se s Vaším právním problémem můžete obrátit telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Pro urgentní případy jsme Vám k dispozici na výše uvedeném telefonním čísle, a to i mimo pracovní dobu. Pokud budete volat mimo pracovní dobu a nebudeme k zastižení, zanechte nám sms zprávu, budeme Vás kontaktovat v co nejkratším možném termínu.