Načítání...

Advokátní kancelář Vrána poskytuje svým klientům komplexní služby v oblasti občanského a rodinného práva, přičemž je pro Vás kancelář v uvedených oblastech s to zajistit zejména následující:

 • Sepsání smluvní dokumentace dle pokynu klienta (např. smlouva kupní, darovací, nájemní, o zápůjčce, inominátní smlouva – tzv. „smlouva šitá na míru“ a mnohé další
 • Řešení občanskoprávních sporů, vymáhání pohledávek a zastoupení v občanském soudním řízení
 • Sepsání žalob, sdělení a vyjádření
 • Mimosoudní řešení sporu a související úkony
 • Příprava řádných i mimořádných opravných prostředků
 • Obecné poradenství
 • Odborná konzultace a právní pomoc ve všech dědických záležitostech
 • Právní zastoupení v řízení o rozvod Vašeho manželství (vyjednávání s protistranou za účelem dosažení dohody, a to především tam, kde je to vhodné pro další výchovu Vašich dětí)
 • Úprava poměrů k nezletilým dětem pro dobu před rozvodem a pro dobu po rozvodu manželství (svěření dětí do péče)
 • Právní pomoc stran výživného
 • Sepsání smluv upravujících majetkový režim manželů (předmanželská smlouva, smlouva o vypořádání SJM  a jiné dohody)
 • Obecné právní poradenství v oblasti manželského majetkového práva

DOU YOU NEED HELP? DO NOT HESITATE TO CONTACT US!