Načítání...

Advokátní kancelář Vrána poskytuje svým klientům širokou škálu služeb napříč celou oblastí obchodního práva tak, aby byl zajištěn pohodlný a bezproblémový chod jejich obchodních společností. V oblasti obchodního práva pro Vás zajistíme tyto služby:

 • Rešerše právní problematiky na Vámi požadované téma 
 • Vznik a založení obchodní společnosti (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) či družstva
 • Sepsání společenských smluv, zakladatelských listin a stanov
 • Změny ve vlastnické struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, cenných papírů atd.)
 • Příprava a sepsání obchodněprávních smluv (kancelář Vám připraví „smlouvy šité na míru“)
 • Změna výše základního kapitálu, změna formy akcií společnosti, upisování akcií apod.
 • Zajištění průběhu valných hromad a jejich organizace
 • Zastoupení při vyjednávání s Vašimi obchodními partnery
 • Rejstříková řízení (zápis změny do obchodního rejstříku, výmazy z obchodního rejstříku)
 • Úschova cenných papírů a jiných listin (šeky, směnky)
 • Likvidace a zrušení společnosti
 • Zastoupení ve věci vymáhání nároků a pohledávek
 • Zastoupení v řízeních před soudy a dalšími orgány státní správy stran obchodněprávních sporů.

Potřebujete pomoct? Neváhejte nás kontaktovat.