Načítání...

O kanceláři

Advokátní kancelář Vrána poskytuje právní služby zejména v oblasti trestního, občanského a obchodního práva, ale i v dalších právních oblastech, jako je například právo rodinné, pracovní, správní, úpadkové (insolvenční) a stavební. Vyjma obecné agendy řešíme vymáhání pohledávek právnických a fyzických osob, převody nemovitostí, agendu stran obchodních korporací. Součástí poskytovaných právních služeb je též vymáhání nároků ze škodních událostí, včetně nároků z dopravních nehod, pracovních úrazů a nároků vzniklých při výkonu zdravotnické péče. Zajišťujeme také veškeré překladatelské, daňové a účetní služby.

Advokátní kancelář Vrána trvale spolupracuje s advokátní kanceláří MAREK & STANOVSKÝ v.o.s., dále spolupracuje s advokátem Mgr. Michalem Víškem a Mgr. Klárou Stibůrkovou, advokátkou se sídlem v Benešově. Při poskytování právních služeb se advokátní kancelář Vrána řídí všemi povinnostmi, jež vyplývají ze stavovských předpisů vztahujících se k výkonu povolání advokáta v České republice, které jsou vydány Českou advokátní komorou, jakož i Chartou základních principů evropské advokacie a Etickým kodexem advokátů Evropské unie, které vydala Rada Evropských advokátních komor (CCBE).

SLUŽBY


Advokát a zakladatel advokátní kanceláře. Mgr. Vilém Vrána absolvoval magisterské studium na právnické fakultě Západočeské univerzitě v Plzni, kterou zakončil s titulem magistr. V roce 2016 složil advokátní zkoušku. Během roku 2017 působil v Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák s.r.o. jako spolupracující advokát. Od roku 2018 vykonává advokacii samostatně, a to bez trvalé spolupráce k jiným subjektům ve smyslu ust. § 15e zákona. č. 85/1996 Sb., zákona o advokacii. Mgr. Vilém Vrána se zaměřuje především na právo trestní, obchodní, občanské (rodinné právo), právo nemovitých věcí a rovněž na obecné právo smluvní.

Odměna

Odměna advokáta za poskytnutí právní služby je vždy stanovena s ohledem na charakter a náročnost konkrétního případu, kdy je možné zvolit jednu z následujících možností:

  • úkonová odměna určena v souladu s vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (úkonem je dle vyhlášky např. příprava a převzetí zastoupení, sepis žaloby, účast při jednání u soudu, sepis odvolání, další porada, jednání s protistranou atd.)
  • hodinová odměna založená buď na strukturované či jednotné hodinové sazbě
  • hodinová odměna omezená maximální konečnou částkou
  • paušální odměna, a to buď jednorázová, nebo pravidelná, zpravidla měsíční
  • odměna závislá na výsledku sporu - typicky procentní část z vymožené náhrady újmy

Ohledně bližších podmínek sjednání odměny je advokátní kancelář Vrána připravena Vám zpracovat nezávaznou finanční nabídku spojenou s Vaším případem.

Adresa: Štefánikova 16/29, Praha 5 - Anděl, PSČ: 150 00

tel: + 420 775 368 413
e-mail: advokat@ak-vrana.eu

ID datové schránky: sbuav3y
IČO: 05687713

Kontaktujte nás.

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI.

*Na advokátní kancelář se s Vaším právním problémem můžete obrátit telefonicky nebo e-mailem. Pro urgentní případy jsme Vám k dispozici na výše uvedeném telefonním čísle, a to i mimo pracovní dobu. Pokud budete volat mimo pracovní dobu a nebudeme k zastižení, zanechte nám sms zprávu, budeme Vás kontaktovat v co nejkratším možném termínu.